yaşam koçluğu

Bireysel Danışmanlık

Hayat, bir ilişkiler bütünüdür. Ailemizle, çocuklarımızla, mesai arkadaşlarımızla ve sosyal çevremizle kurduğumuz ilişkilerde nasıl hissettiğimiz , kimliğimizi belirler. Farklı ilişki bütünlerinde farklı rollerle yer alırız. Hayat içinde birilerinin ebeveyni, aynı zamanda birilerinin evladı, arkadaşı, akrabası, çalışanı ya da patronu gibi değişik rollerimiz vardır. Bu rollerde yaşanan iç çatışmaları çoğu zaman diğer ilişkilerimize de yansır. Örneğin anne ve babamızla yaşadığımız travmalardan kalan düğümlerin, kendi çocuklarımızla ilişkilerimizde de etkisi vardır. Yöneticilik rolümüzdeki özelliklerimiz bazen iç dünyamızdaki karmaşa nedeniyle çocuklarımızla ve eşimizle ilişkilerimizi de olumsuz etkiler. Bütün bu ilişkiler bütünün birbiriyle kesiştiği negatif ya da pozitif etkilerinin yanı sıra, en önemli ilişkimiz kendimizle kurduğumuz ilişkidir. Yani iç dünyasında huzurlu ve kendisiyle barışık olmayan bir bireyin hayat yolculuğu, çeşitli engellerle karşılaşmaya mahkumdur. Bireysel gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

Hayatta en fazla kar getiren yatırım, bireyin kendisini geliştirmeye yaptığı yatırımdır.


yaşam koçu

Koçluk

Yaşam koçluğu, temelde bir değişim yönetimidir. Bireyin hayatında değişim yaratmak istediği noktaları belirlemesi, hedeflere dönüştürmesi ve hedefe ulaşması için gereken adımları kararlılık ve istikrarla tamamlamasını destekleyen bir süreçtir.


Yaşam koçluğu, bireyin kendini tanımasına ve analiz etmesine yardımcı olur.Planlı bir gelişim sürecidir. Çeşitli yöntemlerle bireyin güçlü yönlerini keşfetmesini ve hedefine ulaşması için bu yönleri etkin bir biçimde kullanmasını sağlar.


Yaşam koçluğu, bireylere hayatlarını daha iyi yönetme becerisi kazandırır. Danışanın çözümsüz veya durağan kaldığı noktalarda,farklı bakış açılarıyla bakmasını sağlayarak, ilerleme ve gelişim sağlamayı hedefler.


Yaşam koçu ve yaşam koçluğu alan kişi arasında geçmişten çok gelecek planlarına odaklı özel bir çalışma yapılır. Geçmişte yaşanan, iz bırakan deneyimlerin bugüne ve geleceğe etkileri değerlendirilir ve daha bütünsel bir yaklaşımla, bireyin hayatındaki stres olgusunu daha iyi yönetmesi, yaşam kalitesini arttırması ve hayatın iş, evlilik, sosyal hayat gibi her alanında dengeli bir bütünlük sağlaması desteklenir.


yaşam koçu

Kariyer Koçluğu

İyi bir gelir, huzurlu bir iş ortamı ve yaptığımız işte takdir görmek hepimizin ihtiyacı. Ancak bir çok birey, sevmediği bir işi yapmak ya da sevmediği bir ortamda çalışmak mecburiyetinde hissediyor kendisini. Bazen de her şeyi doğru yaptığımızı fakat hak ettiğimiz yerde olmadığımızı, kariyerimizin istediğimiz gibi gitmediğini düşünüyoruz.


Unutmayalım ki içinde bulunduğumuz şartları değiştirmek için, önce kendimizi değiştirmemiz gerekir. Gelişim ve değişim süreci önce bireyden başlar.