ilişki terapisi evlilik danışmanlığı

İlişki danışmanlığı, kişiler arası ilişkileri daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen bir danışmanlık sürecidir. Sosyal, duygusal, cinsel, ekonomik ve görüş ayrılıkları gibi bir çok parametrelerde çatışan çiftlerin , negatif etkilenimlerini değistirmeyi amaçlayan bir çalışma şekli uygulanır.Günümüzde, özellikle büyük şehirlerde yaşamanın sebep olduğu yoğun tempo, birbirine yeterince vakit ayıramamak, zamanında çözülmeyen sorunların yarattığı negatif birikimler vb. nedenlerle ilişkiler yara almaktadır. İlişkilerindeki sorunları doğru bir iletişim diliyle çözemeyen, fikir ayrılıklarını kavga etmeden tartışmayı başaramayan çiftler, bir noktada ilişkiye ve birbirlerine olan inançlarını kaybetmeye başlarlar. Sorunlarının “çözümsüz” olduğuna dair bir yanılgıya kapılırlar. Oysa objektif ve eğitimli bir üçüncü göz, çoğu zaman çiftin içinde bulundukları duygusal çukurdan çıkmalarına ve çözümü bulmalarına yardımcı olur.

Günümüzde çiftlerin ilişkilerini veya evliliklerini en çok zedeleyen sebeplerin başında şu başlıklar gelmektedir ;


 • Sağlıklı ve çözüm odaklı tartışamamanın yarattığı duygusal uzaklaşmalar
 • Teknolojinin hayatımızı istila etmesi sonucunda çiftlerin paylaşımlarının azalması
 • Ailelerin evliliğe müdahaleleri sonucunda çift arasında yaşanan anlaşmazlık ve güvensizlikler
 • Doğum sonrası sürecin veya çocuklu yaşamın çiftin odağını değiştirmesi sonucunda ilişkinin ihmal edilmesi
 • İlişkilerde güven problemleri ve ihanetin yıkıcı etkileri
 • Farklı karakter özelliklerinin ve temel kültürel yapı farklılıklarının yaratığı çatışmalar
 • Maddi sorunların veya farklı para harcama alışkanlıklarının yarattığı çatışmalar
 • Evliliklerde bireysel özgürlükler ve “biz” dengesinin doğru oturtulmamış olması
 • İlişki içersindeki bireylerden birinin baskın ve diğerinin kişiliğine zarar veren tutumları
 • Evlilik kurumunun içinde “ilişki” kavramının ihmal edilmesi
 • Duygusal uzaklaşmaların sonucunda cinsellikte yaşanan uzaklaşma ve sorunlar

Seanslarda yapılan çalışmalarda amaç çiftlerin birbirini daha iyi anlamasını sağlamak, uyumsuz davranış modellerini değiştirmek ve “ben” kavramları yerine “biz” ruhunu oturabilmektir.


Danışmanlık, çiftlerin sorunları ile etkin bir biçimde başa çıkmalarına, her şeyden önce birbirlerini doğru anlamalarına ve doğru iletişim dilini kullanarak yapıcı ve çözümcül bir konuşma ortamı yaratmalarına yardımcı olur. “Biz” kimliğinin ve sorunu çözme yaklaşımlarının yeniden yapılanmasını sağlar.


Danışmanlık evliliğin devamlılığını garanti altına almaz. Bir arada olmamalarının daha sağlıklı olacağı çiftlerde, boşanmanın ve yeni hayat kurmanın zorlu sürecinden daha rahat geçebilmek için de çiftler danışman yardımı almayı seçebilir.